Grisslehamn – Ålands hav

Fisket vid Understen på Ålands hav gick helt ok för oss. Under våra 3 fiskedagar fick vi drilla 5 fiskar varav 2 kunde håvas. Den större vägde strax över 11 kg och den mindre 7 kg. De fångades med Ismo Magnum i färgerna Nordic Trolling och Vilmer. Utöver det hade vi även hugg på färgen Beach och en specialmålad utav OGF. Därmed vet vi att våra egna färger fiskar bra. Vi hade även ett par, tre utlösta djupriggar utan något efterföljande rulltjut. Nu är det dags att titta vidare på utvecklingen av produktportföljen och lägga upp fler produkter på hemsidan.

Alands Hav 2013 11kgAlands Hav 2013 7kg

 

11 kg tagen med Ismo Mag, färgen Nordic Trolling!

 

 

 

 

 

7 kg tagen på Ismo Mag, färgen Vilmer!