Mindre gösar från Vidöstern

Endast mindre gösar var på hugget idag. Var svårt att hitta betesfisk men fint väder var det i allafall.

Testade både trolling och en stund vertikal men inga större ville hugga.